תהליך פיקוח בניה

מהו פיקוח

 • קיום מעקב ופיקוח אחר הקמת הפרויקט , מציאת כשלים ובדיקת איכות העבודה של הקבלנים  תוך רישום הליקויים והפגמים שיש לתקנם ופיקוח צמוד עד השלמת ביצוע כל תיקוני הליקויים והפגמים .
 • בדיקת קבלנים מורשים ועובדים חוקיים + בדיקת ביטוח קבלנים .
 • הקפדה על בטיחות וגהות במהלך הבניה .
 • הקפדה על ניקיון האתר ושמירה על הקיים.
 • הקפדה על נקודות התורפה בבנייה - שלד , איטום, אינסטלציה, טיח וכו...
 • בדיקת תוכניות ומתן חוות דעת על ליקויים ו/או אי-התאמות .
 • בדיקת זיון ברזל לפני יציקות .
 • הזמנת מכון תקנים ומהנדס לפני כל יציקה .
 • פיקוח על איכות החומרים והמוצרים נשוא הקמת הפרוייקט ולוודא התאמתם להוראות כל תקן והחוזים עם הקבלנים, כנדרש לשם הבטחת איכותם ורמתם וכפי שיוגדר בחוזים עם הקבלים .
 • בדיקת התאמתן של כל התוכניות והמסמכים הקשורים בפרוייקט וכל העבודות נשוא הקמת הפרויקט, לכל הנהלים והסטנדרטים בתחום הבניה והתכנון.
 • בדיקת תקנים של חומרי הבנייה :בטון, אינסטלציה , חשמל , איטום, טיח , אלומיניום וכו.
 • בדיקת התקדמות הבניה בהתאם לתזרים המזומנים ולוחות הזמנים .
 • מפקח בניה יפקח על הליך הבניה עבורכם, יד ימינכם המיקצועית. שיוודא שהבניה נעשית באיכות גבוהה ללא ליקויים וללא ’’עיגול פינות’’ של העובדים באתר ושל הקבלן המבצע.

עומרי גור

מפקח בניה, קבלן רשום

omri.gurpro@gmail.com
054-2545259

עוסק בתחום פיקוח הבניה וניהול הפרויקטים כ-20 שנה , ניהול ופיקוח בניה על דירות ובתי יוקרה באזור המרכז והשרון.
קרא עוד

גל מאור

מפקח בניה, הנדסאי בניין

galmgurpro@gmail.com
054-2545258

עוסק בתחום כ- 7 שנים בתחום הפיקוח והניהול, אחריות על ביצוע ותיאום בין קבלנים באתרים.
קרא עוד

צרו קשר