ניהול פרויקט

מהו ניהול פרוייקט

 • הגעת מפקח לאתר 5 ימים בשבוע בהתאם להתקדמות הבניה ובמידת הצורך.
 • מתן יעוץ טכני כללי וכלכלי.
 • דיווח שוטף למזמין על התקדמות העבודה באתר 
 • צילום ותיעוד של כל  שלבי העבודה .
 • תיאום והשתתפות  בישיבות ,פגישות עם נציגי המזמין ו/או עם המתכנן ו/או עם הקבלן ו/או עם כל אדם או גורם אחר הקשור בהקמת הפרוייקט. (דהיינו ישיבות ע"ב שבועי).
 • ניהול יומן עבודה המתאר את התקדמות העבודה באתר והגשת דין וחשבון למזמין/לקוח  אשר יסקור את התקדמות הקמת הפרויקט, תוך פירוט בעיות אשר התעוררו, דרכים לפתרונן, הצעות ייעול או הערה אחרת הקשורה להקמת הפרויקט.
 • סיכום פרוטוקול לכל פגישה והעברתו לאנשים הרלוונטים.
 • בנייה והכנת לוחות גאנטים (זמנים) מפורטים לביצוע העבודות באתר .
 • הכנת מפרטים טכניים , כתבי כמויות ואומדנים .
 • עריכת מכרזים בין הקבלנים השונים .
 • טיפול בקבלת הצעות ספקים שונים לצורך הקמת הפרוייקט תוך ריכוז הצעות המכרז, ניתוח מחירים ועריכת טבלאות השוואה .
 • ייצוג הלקוח - ניהול המשא ומתן עם הקבלנים השונים לפני ועד חתימת החוזים עימם.
 • עריכת חוזים עם קבלנים הנבחרים בשיתוף עם היועץ  המשפטי של המזמין .
 • ביצוע וביקורת חשבונות ביניים, חשבונות סופיים ודרישות תשלום אחרות שיוגשו על ידי הקבלנים השונים ועל ידי כל בעל תפקיד אחר הקשור בהקמת הפרוייקט ובהתאם לכך להגיש למזמין תשלום כל חשבון ו/או דרישת תשלום כאמור , שאושרו על ידי (המפקח)
 • התנהלות מול גופים ציבוריים בטרם התחלת הפרויקט ובמהלכו כגון : חברת חשמל, מפעל המים, היתרים מול העיריות השונות, וכדומה .

עומרי גור

מפקח בניה, קבלן רשום

omri.gurpro@gmail.com
054-2545259

עוסק בתחום פיקוח הבניה וניהול הפרויקטים כ-20 שנה , ניהול ופיקוח בניה על דירות ובתי יוקרה באזור המרכז והשרון.
קרא עוד

גל מאור

מפקח בניה, הנדסאי בניין

galmgurpro@gmail.com
054-2545258

עוסק בתחום כ- 7 שנים בתחום הפיקוח והניהול, אחריות על ביצוע ותיאום בין קבלנים באתרים.
קרא עוד

צרו קשר