גור ניהול בניה ופיקוח נותנים לכל לקוח תעודת אחריות

תעודת אחריות כוללת

האחריות הכוללת מחברת Gur-pro  מעניקה ללקוחותינו שקט נפשי מוחלט.

האחריות אותה אנו מעניקים כוללת:

 1. איכות ואופן ביצוע העבודה של בעלי המקצוע השייכים לפרוייקט
 2. טיב ואיכות החומרים בהם נעשה שימוש בפרויקט הבניה
 3. ביצוע עבודות ושלבי הבניה על פי תקני הבניה
 4. הענקת תעודות האחריות של החברות, המכשירים ובעלי המקצוע השונים
 5. הבאת בעלי המקצוע לצורך תיקונים בתקופת האחריות  (לאחר הכניסה לבית )
 6. הכנת הפרויקט לקבלת טופס 4 ואישורו מול הרשויות והגורמים הרלוונטיים.

תוקף האחריות על הפרוייקט?

האחריות תקפה לשנה מסיום הפרויקט, ממועד פרוטוקול מסירת הפרוייקט . ניתן לרכוש הרחבת אחריות לשנה נוספת.

מהו ההבדל בין האחריות שאנו מעניקים לבין האחריות שבעלי המקצוע מעניקים?

כל בעל מקצוע אשר עבד בפרוייקט מעניק אחריות לעבודתו בלבד, אחריותו מעניקה לכם את הזכות לקרוא לבעל המקצוע
לתיקון תקלות בהתאם למוגדר בחוק לכל בעל מקצוע מעת ביצוע העבודה. 
אחריות הספקים ניתנת לתקופות שונות ובתנאים שונים.
האחריות שלנו ניתנת בנוסף לאחריות שמעניקים בעלי המקצוע והספקים. האחריות אותה אנו מעניקים כוללת את כל הפרויקט,
במידת הצורך ובהתאם לתקלה תופעל האחריות שנותנים בעלי המקצוע והספקים במקביל לאחריות שלנו.

המקרים בהם האחריות שלנו איננה תקפה:

 • במידה ולאחר מסירת הפרוייקט נעשו בבית עבודות / שינויים אשר השפיעו על התקלה אשר בגינה הופעלה האחריות.
 • במידה ונמכר הנכס לגורם שלישי, תפוג האחריות מיידית.
 • במידה והבעלים לא סיים את התחייבויותיו הכספיות לחברת Gur-pro או לכל אחד מבעלי המקצוע.
 • במקרה והבונה החליף בעל מקצוע מטעמו במהלך הפרוייקט.
 • במקרה והבונה הביא בעל מקצוע מסוים , אדריכל או כל גורם אחר ואיננו חתום על הסכם אחריות עם חברת Gur-pro.
 • במידה ובוצעה עבודה או התקבלה החלטה באופן חד צדדי שלא תואמת את המלצותיה של חברת Gur-pro על ידי
  גורם כלשהו ו/או הבונה.

מתי ניתנת תעודת האחריות?

תעודת האחריות תינתן בפועל בסמוך לסיום העבודות, מסירת הפרויקט ומילוי פרוטוקול מסירה של הפרוייקט .
בתעודת האחריות מצוינים כל סעיפי האחריות.


עומרי גור

מפקח בניה, קבלן רשום

omri.gurpro@gmail.com
054-2545259

עוסק בתחום פיקוח הבניה וניהול הפרויקטים כ-20 שנה , ניהול ופיקוח בניה על דירות ובתי יוקרה באזור המרכז והשרון.
קרא עוד

גל מאור

מפקח בניה, הנדסאי בניין

galmgurpro@gmail.com
054-2545258

עוסק בתחום כ- 7 שנים בתחום הפיקוח והניהול, אחריות על ביצוע ותיאום בין קבלנים באתרים.
קרא עוד

צרו קשר