פיקוח בניה

"גור ניהול ופיקוח פרויקטים לבנייה"- מאופיינת במחויבות גבוהה ללקוחותיה, תוך מתן שרותי פיקוח בניה וניהול ברמה מקצועית גבוהה. אנו מחויבים לפעול אך ורק מתוך אמינות, שקיפות מוחלטת, יעילות, זמינות והקשבה מלאה ללקוחותינו. תפקידנו כבעלי מקצוע, לספק ללקוחותינו את התועלת המרבית תמורת כספם, גם כשהוא משולם לגורמים משניים. לכן, לנגד עינינו עומדים בראש ובראשונה שמירה על תועלתם של לקוחותינו וייצוגם נאמנה מול בעלי המקצוע והספקים השונים העובדים מולנו. 
אנו דוגלים במתן שירות אופטימלי המביא לידי ביטוי את ערכי החברה וע"י כך משמרים את המוניטין שלנו. אי לכך תפסיתנו - ביצוע פרויקט מוצלח הוא אינטרס משותף לנו וללקוחותינו במידה שווה

למעשה אנו דואגים לכל התהליך מתחילתו בשלב התכנון ועד סופו באכלוס הבית, ובדיקת כל המערכות שהן תקינות במהלך שנת המגורים הראשונה ואף לאחר מכן.

למה חשוב לשכור שירותי פיקוח בניה?

מפקח בניה טוב לא עולה כסף - הוא חוסך כסף! הרבה יותר מעלות העסקתו. ללא ספק הפונקציה החשובה ביותר בתהליך הבניה.
לפני התחלת הביצוע נכנס שלב העסקת מפקח הבניה שהינו אחד התפקידים החשובים בשלב הביצוע. מפקח הבניה הוא זה שעובר על כל הסעיפים של הפרויקט, בודק את תהליכי הבניה מכל ההיבטים הן התקציבים והן המקצועיים . 


תהליך פיקוח בניה

פיקוח בניה חשוב בקיום מעקב ופיקוח אחר הקמת הפרויקט, מציאת כשלים ובדיקת איכות העבודה של הקבלנים תוך רישום הליקויים והפגמים שיש לתקנם ופיקוח צמוד עד השלמת ביצוע כל תיקוני הליקויים והפגמים.

 

מהו תהליך פיקוח בניה?

בדיקת קבלנים מורשים ועובדים חוקיים + בדיקת ביטוח קבלנים.
הקפדה על בטיחות וגהות במהלך הבניה.
הקפדה על ניקיון האתר ושמירה על הקיים.
הקפדה על נקודות התורפה בבנייה - שלד, איטום, אינסטלציה, טיח וכו'.
בדיקת תוכניות ומתן חוות דעת על ליקויים ו/או אי-התאמות.
בדיקת זיון ברזל לפני יציקות.
הזמנת מכון תקנים ומהנדס לפני כל יציקה.
פיקוח על איכות החומרים והמוצרים נשוא הקמת הפרויקט ולוודא התאמתם להוראות כל תקן והחוזים עם הקבלנים, כנדרש לשם הבטחת איכותם ורמתם וכפי שיוגדר בחוזים עם הקבלים.
בדיקת התאמתן של כל התוכניות והמסמכים הקשורים בפרויקט וכל העבודות נשוא הקמת הפרויקט, לכל הנהלים והסטנדרטים בתחום הבניה והתכנון.
בדיקת תקנים של חומרי הבנייה: בטון, אינסטלציה, חשמל, איטום, טיח, אלומיניום וכו'.
בדיקת התקדמות הבניה בהתאם לתזרים המזומנים ולוחות הזמנים.

מפקח בניה יפקח ויבנה תהליך פיקוח בניה עבורכם, יד ימינכם המקצועית. שיוודא שהבניה נעשית באיכות גבוהה ללא ליקויים וללא ’’עיגול פינות’’ של העובדים באתר ושל הקבלן המבצע.

 

ניהול פרויקט בניה

כל פרויקט בניה, לא משנה אם התחלתי או באמצע, חייב מנהל. המנהל ינהל את כל תהליך הבניה, ידווח על התקדמות האתר, כמו כן יצלם את התהליך, וכמובן שמזמין השירות יקבל תמונות של ההתקדמות. ניהול פרויקט בניה הוא אינו דבר פשוט, ואנשים שעובדים משרה מלאה אינם יכולים גם לשלוט על תהליך הבנייה.

מהו ניהול פרויקט בניה?

 • הגעת מפקח לאתר 5 ימים בשבוע בהתאם להתקדמות הבניה ובמידת הצורך.
 • מתן יעוץ טכני כללי וכלכלי.
 • דיווח שוטף למזמין על התקדמות העבודה באתר.
 • צילום ותיעוד של כל שלבי העבודה.
 • תיאום והשתתפות בישיבות ,פגישות עם נציגי המזמין ו/או עם המתכנן ו/או עם הקבלן ו/או עם כל אדם או גורם אחר הקשור בהקמת הפרוייקט. (דהיינו ישיבות ע"ב שבועי).
 • ניהול יומן עבודה המתאר את התקדמות העבודה באתר והגשת דין וחשבון למזמין/לקוח  אשר יסקור את התקדמות הקמת הפרויקט, תוך פירוט בעיות אשר התעוררו, דרכים לפתרונן, הצעות ייעול או הערה אחרת הקשורה להקמת הפרויקט.
 • סיכום פרוטוקול לכל פגישה והעברתו לאנשים הרלוונטים.
 • בנייה והכנת לוחות גאנטים (זמנים) מפורטים לביצוע העבודות באתר .
 • הכנת מפרטים טכניים, כתבי כמויות ואומדנים.
 • עריכת מכרזים בין הקבלנים השונים.
 • טיפול בקבלת הצעות ספקים שונים לצורך הקמת הפרויקט תוך ריכוז הצעות המכרז, ניתוח מחירים ועריכת טבלאות השוואה.
 • ייצוג הלקוח - ניהול המשא ומתן עם הקבלנים השונים לפני ועד חתימת החוזים עימם.
 • עריכת חוזים עם קבלנים הנבחרים בשיתוף עם היועץ המשפטי של המזמין.
 • ביצוע וביקורת חשבונות ביניים, חשבונות סופיים ודרישות תשלום אחרות שיוגשו על ידי הקבלנים השונים ועל ידי כל בעל תפקיד אחר הקשור בהקמת הפרויקט ובהתאם לכך להגיש למזמין תשלום כל חשבון ו/או דרישת תשלום כאמור, שאושרו על ידי (המפקח).
 • התנהלות מול גופים ציבוריים בטרם התחלת הפרויקט ובמהלכו כגון: חברת חשמל, מפעל המים, היתרים מול העיריות השונות וכדומה.

 

אלו הם רק חלק מתפקידו של מנהל פרויקט בניה, למנהל יש תפקיד חשוב כאשר מדובר בניהול פרויקט בניה. בשביל למנוע אי-נוחות, מומלץ מתחילת העבודה לקבוע הגדרת תפקיד מנהל פרויקט ולעשות תיאום ציפיות. בנוסף על כך, מומלץ לבדוק שהמנהל מתעד הכל בספר ניהול פרויקטים בבניה, שאחר כך במידה ותהיה בעיה, יהיה לכם תיעוד.

 

יתרונות ניהול פרויקט בניה

לניהול פרויקט בניה יש יתרונות רבים כגון:

- מזמין ניהול הפרויקט אינו חייב להיות נוכח כל הזמן באתר העבודה ויכול להמשיך בשגרת חייו.
- מנהל פרויקט הבניה יכול לחסוך ללקוח הרבה כסף מכיוון שהוא מבין יותר בתחום ורואה דברים אחרים.
- הלקוח מקבל פירוט מלא על הנעשה באתר הבניה.
- הלקוח יודע בדיוק את הזמנים ומתי תגמר הבניה.
- הלקוח אינו צריך לרדוף אחרי קבלים וספקים לצורך קבלת שירות.
- הלקוח אינו צריך להתנהל מול גופים ציבוריים.

 

 

תכנון הפרויקט

שלב תכנון הפרויקט

 • מפגש עם הלקוח והאדריכל לצורך פרוגרמה והגדרת תפקידים
 • מספר מפגשים נוספים לתאום כל הגורמים: פיקוח  בניה, אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל  , אינסטלציה וכו.
 • עזרה בקבלת היתר בניה.
 • הכנת חומר למכרז בין הקבלנים השונים .
 • עריכת לוח זמנים לביצוע.
 • קביעת מסגרת תקציבית מאושרת ע"י הלקוח ומפקח הבניה.
 • תאום והכנת מפרטים טכניים.
 • כתבי כמויות וחוזים בהתאם לתוכניות האדריכל בתחומים שונים כגון : טיח, ריצוף, אלומניום, גג רעפים וכו' .
 • קבלת הצעות מחיר מקבלנים/ספקים בתאום עם המזמין והאדריכל כולל עריכת טבלאות השוואת מחירים.
 • ניתוח מחירים ויעוץ בבחירת הקבלן .
 • תיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (מיום, חשמל , ביוב וכו').
 • פיקוח ואישור מתווה (שנוגריס) .
 • ביצוע מדידות לפי דרישת הרשויות. תיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (מים, חשמל , ביוב וכו' ) .

עומרי גור

מפקח בניה, קבלן רשום

omri.gurpro@gmail.com
054-2545259

עוסק בתחום פיקוח הבניה וניהול הפרויקטים כ-20 שנה , ניהול ופיקוח בניה על דירות ובתי יוקרה באזור המרכז והשרון.
קרא עוד

גל מאור

מפקח בניה, הנדסאי בניין

galmgurpro@gmail.com
054-2545258

עוסק בתחום כ- 7 שנים בתחום הפיקוח והניהול, אחריות על ביצוע ותיאום בין קבלנים באתרים.
קרא עוד

צרו קשר